Ek Ders Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu yazılımı ile öne çıkan Proliz Yazılım 2005 yılından bu yana yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Gerek sektörel gerekse de genel ticari uygulamalarda birçok başarıya imza atmış bir yazılım şirketidir. Proliz Yazılım’ ın dünyanın lider veri tabanı ORACLE ile geliştirmiş olduğu Ek Ders Otomasyonunu rakiplerinden ayıran en büyük özelliği parametrik ve modüler bir yapıya sahip olmasıdır. Sistemin bu yapısı sayesinde kullanıcıların firmaya olan bağımlılığını ortadan kaldırmıştır. Üniversite personelleri ve akademisyenler için uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen Ek ders otomasyonu tüm sürecin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyan, işlemlerin hatasız ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlayan tamamen web tabanlı ve ORACLE veri tabanı kullanan bir Ek ders ve personel mesai otomasyonudur.

Otomasyon tamamıyla esnek ve parametrik bir yapıya sahiptir veri girişi yaparken bir alana ihtiyaç duyduğunuzda bir kaç adımla kolay bir şekilde tanımlama yapmanıza olanak sağlamaktadır. Puantaj ve bordro işlemleri tek bir modül üzerinden tüm personellere ya da kişilere özel olarak yapılabilmektedir. Tüm birimlere, tek bir birime veya bir personele özel bordro ve puantaj tek tıklama ile hatasız olarak hesaplanmaktadır.  Örgün eğitim, II. Öğretim ve Uzaktan eğitim puantajları, bordroları, banka ödeme listeleri, matrah listeleri kolayca yönetilebilmektedir. Ek Ders Otomasyonu İlgili mevzuatların tamamı ile %100 uyumlu ve hatasız olarak çalışmaktadır.  Ayrıca YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN USUL VE ESASLARI ve 20.02.2014 tarihli yapılan değişikliklere de tamamen uyumlu hale getirilmiştir.

Birçok birimin hafta ve saat tanımları farklılık göstermektedir. Bu durum için dönem ve birim bazında hafta ve saat tanımları ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

Yıl veya ay bazında her bir birim için Örgün öğretim, II. öğretim ve Uzaktan Eğitim için farklı katsayı tanımları yapılabilmektedir.


İdari personellerin ek mesai ücretleri için otomasyonda tek bir ekrandan veri girişi yapılabilmekte ve toplu olarak hesaplanabilmektedir.

Ders programı kontrolleri ayrı bir modül üzerinden yapılabilmektedir. Ders durumları Telafi, izinli, Raporlu, Yapılmadı v.b. şekilde durum değişikliği yapılabilmektedir.


İhtiyacınıza yönelik her türlü raporu Proliz Ek Ders Otomasyonu üzerinden ilgili filtreler kullanılarak birkaç saniye içerisinde hazırlayabilir, PDF, Excel, Word, Html veya XML dokümanları şekline dönüştürebilirsiniz.

Her yıl ve ay için idari personellerin ve öğretim elemanlarının matrahları ve özel kesintileri toplu olarak sisteme aktarılabildiği gibi tek personel içinde bu işlemler yapılabilmektedir.


Sınav ücretleri bir kaç tıklama ile toplu olarak ders kodlarına göre gruplandırılarak tek ekran üzerinden hesaplanabilmektedir.

Ay bazında belirlenen personel listelerine ayrı veya toplu olarak ek mesailer girilebilmekte veya önceki aylardaki personel listeleri de mevcut aya aktarılabilmektedir.


Ders programlarının kontrollerini tek bir ekran üzerinden çeşitli tarama kriterleri kullanılarak basit bir şekilde takip edip düzenlenebilmektedir.

Ek Ders otomasyonu Proliz Öğrenci İşleri Otomasyonu ile tamamen entegredir. Ek ders otomasyonunda hazırlanmış olan ek ders, puantaj ve bordro bilgilerine akademisyenlerin Proliz Öğrenci İşleri Otomasyonu üzerinden çevrimiçi olarak erişebilmekte ve takibini yapabilmektedirler.


SSK bordrosu ile ilgili işlemler tek bir tıklama ile kolaylıkla hazırlanabilmektedir.

Dışarıdan ders veren öğretim elemanları ve ya dışarıya ders veren öğretim elemanları otomasyon üzerine kolayca tanımlanıp ilgili ekrandan sorunsuz bir şekilde takip edilebilmektedir.


Ders veren Öğretim Elemanları için verdikleri ders saatlerine saatlik izin giriş desteği bulunmaktadır.

İdari görev ve unvanlarını sistem tarih bazında otomatik olarak takip edebilmektedir.


Ders programları giriş ekranında Kopyala ve Yapıştır desteği ile Haftalık ve Günlük olarak birkaç tıklama ile hızlı, sorunsuz ve çakışma olmadan ders programı oluşturabilmektedir. Oluşturmuş olduğunuz haftalık ders programını yine birkaç kolay adımla diğer haftalara kopyalayabilme, silebilme ve yönetebilme desteği bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlere/aylara yönelik hazırlanan ek ders ücretlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla geçmiş dönem/ayları kilitlenebilmektedir.


İdari personellerin ek mesai girişleri tek bir ekran üzerinden aylık olarak girişi yapılabilmektedir ve aynı ekran üzerinden Puantajları, Bordroları, Banka Listeleri, Banka Disketleri alınabilmektedir.